Turnuva Hakkında

Turnuva İşleyişi

23 Nisan Vex Robotik Turnuvası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ile İZELMAN A.Ş. işbirliğinde ve EducatHUB ortaklığında 23 Nisan ruhunun akıl ve bilim ile yaşatılması amacıyla yurt çapında yapılmaktadır.

Turnuva 1. Etap Vex Online Proje Yarışması, 2. Etap 23 Nisan Vex Robotik Turnuvası olmak üzere 2 etap şeklinde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar başvurularını tamamladıktan sonra sistem üzerinden kendilerine turnuva konusu ile ilgili dersler atanacaktır. Ders atamalarından sonra takımlar turnuva hazırlıklarını aldıkları dersler üzerinden sistem yönergeleri ile yapacaklardır.

Proje yüklemeleri sırasında takımlara ait sunum, afiş, broşür gibi materyaller yine sistemine yüklenecektir. Yüklemeler tamamlandıktan sonra jüri kurulu tarafından eleme süreci başlayacaktır. Süreç sonunda turnuva dereceleri şu şekilde belirlenecektir: Jüri değerlendirmesi sonucu belirlenecek sayıda proje online ortamda halk oylamasına sunulacaktır. Seçilecek 30 proje yüz yüze turnuvaya katılım hakkı kazanacaktır. Jüri yüz yüze katılımcı proje sayısını arttırabilir.

İlkokul Kategorisi

Artan insan nüfusu ve insanların doğa da bilinçsizce yaşamaları doğayı günbegün daha da kirletmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre okyanuslarda 400 milyon tonun üzerinde plastik çöpler bulunuyor. Bu durum okyanuslarla beraber aynı zamanda dünyamızı da kirletmeye devam ediyor. Dünyamızın geleceğini kurtarmak için sana ihtiyacımız var. Dünyayı kurtarma görevi okyanusları temizlemekle başlıyor. Okyanustaki plastik çöpleri temizlemek için çöp toplama robotunu kodlamalısın. En çok çöpü sen topla, hem 23 Nisan Okyanus Temizleyen Robot yarışmasını kazan hem de okyanusları temizleyerek dünyayı kurtarmak için bir adım at!

Robotunun şarjı bitene kadar Mercan Resifi Temizleme sahnesindeki çöpleri temizlemelisin. Ekrana robotun şarjı bitene kadar sürekli yeni çöpler düşmeye devam etmektedir. Şarjın tamamen bitene kadar çöpleri toplamaktan vazgeçme. En çok çöpü toplayan robotu kodlamaya hazırsan, başlayalım!

Son Başvuru: 1 Nisan 2021
Kodunu Sisteme Yükle: 15 Nisan 2021
Jüri Değerlendirmesi: 16-20 Nisan 2021
Jüri Sunumu: 21-22 Nisan 2021
Sonuçların Açıklanması: 23 Nisan 2021

Ortaokul Kategorisi

Bölüm 1: Son yıllarda ülkemizdeki şirketlerin internet sistemlerine yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı birçok siber saldırı gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Bu süreçte şirketler bu saldırılardan çok fazla zarar gördü. Ülkemizde birçok resmi kurumun sistemini hackleyen siber saldırganlar sistemlerin içine gizli şifreler koydular. Uzmanlar günlerdir şifreler üzerinde çalışmasına rağmen, halen şifreleri çözemediler. Şifreleri çözmekte senin yardımına ihtiyaçları var.

Uzmanlara Encoded Message haritasındaki şifreleri çözmekte yardım eder misin? Örnek Çıktı; Sıra 1: 01000001 Ondalık Sayı: 65 Harf Karşılığı: A Sıra 2: 01100101 Ondalık Sayı: 101 Harf Karşılığı: e

Bölüm 2: Şirketler siber saldırılara karşı daha güçlü olabilmek için siber güvenlik alt yapılarını geliştirmeye karar verdi. Ülkemizde birçok şirket siber güvenlik uzmanları arıyor. Aranılan siber güvenlik uzmanı sen olabilirsin, en iyi siber güvenlik uzmanı olduğunu göstermek için sunumunu hazırlayıp, jürileri etkilemelisin.

Hazırlayacağın sunumda; siber güvenliğin ne olduğunu, ne tarz siber saldırıların gerçekleştiğini, siber güvenliğin neden bu kadar değerli olduğunu ve şirketleri siber saldırılardan kurtaracak çözüm önerilerini anlatmalısın.

Finale Kalma Şartı

En yüksek puanı alan ilk 10 takım finale yükselerek 23 Nisan 2021’de düzenlenecek Anlık Görev şeklinde düzenlenecek Türkiye finalinde yarışma hakkını kazanacaktır. Puanlama Doğru Tespit Edilen Her Harf : 1 Puan 1×50 : 50
Doğru Tespit Edilen Her Kelime : 2 Puan2x10 : 20
Maksimum Alınabilecek Puan : 70 Puan
Sunum Puanı : 30 Puan
Toplam Puan : 100 Puan

Son Başvuru: 1 Nisan 2021
Kodunu Sisteme Yükle: 15 Nisan 2021
Proje Değerlendirmesi: 16-18 Nisan 2021
Finale Kalanların Açıklanması: 19 Nisan 2021
Anlık Görev, Jüri Sunumu, Sonuçların Açıklanması: 23 Nisan 2021

Aşağıdaki tabloda Binary sayılarının ondalık ve harf karşılıkları bulunmaktadır. Şifreli mesajı çözerken aşağıdaki tablodan yardım alabilirsiniz.

Turnuva Şartnamesi

Turnuva şartnamesini görüntülemek için tıklayınız. 
1.Yarışmaya katılım için yapılan başvurular; online olarak www.izmirde23nisan.com üzerinden alınacaktır.
2. Online yapılacak turnuvada verilecek tema üzerinden hazırlanan projeler jüri tarafından değerlendirilecektir.
3. Yarışmaya bir takım en fazla 1 proje ile katılabilir. Bir mentör birden fazla proje ile başvuru sağlayabilir.
4. Projenin künye kısmında takım üyelerinin isim-soy isim, okul, sınıf bilgileri ve mentör bilgileri yer almalıdır.
5. Online yarışmaya katılan adaylar, ilkokul kategorisi için “okyanus kirliliği”, ortaokul kategorisi için “siber güvenlik” konularında fikirlerini içeren proje sunumu (slayt), proje dosyası ve afiş dosyalarını başvuru sistemine ekleyeceklerdir.
6. Herhangi bir maddeyi karşılamayan proje, değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Yarışmayı düzenleyen kurum, yazılı-basılı tanıtıcı malzemelerinde yarışmaya başvuran tüm projelerin fotoğraflarını telif hakkı ödemeksizin kullanma hakkına sahiptir.
8. Yarışmaya katılan ve değerlendirici jüri tarafından sergilenmeye uygun bulunan projeler, telif hakkı ödenmeksizin sergilenebilecektir.
9. 2. Etap Yarışma VEX 123 (Anaokulu), VEX GO (İlkokul) ve VEX IQ (Ortaokul) olmak üzere 3 kategoride yapılacaktır. 2. Etapta yarışmaya hak kazanan takımlar yaş gruplarına uygun olarak kategorilere atanacaktır.
10. 2. Etap yarışmaya katılım VEX 123, VEX GO ve VEX IQ kategorisinde takım halindedir.
11. Yarışmayı organize eden kurum ve kuruluş personeli ile jüri üyelerinin, birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
12. Yüz yüze turnuva (2.Etap) yeri ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.

Turnuva Takvimi

  • Son Başvuru: 1 Nisan 2021
  • Kodunu Sisteme Yükle: 15 Nisan 2021
  • Proje Değerlendirmesi: 16-21 Nisan 2021
  • 21 Nisan 2021 Saat : 17: 00 : 15 İlköğretim , 15 Ortaöğretim Proje Finalistlerinin Duyurulması
  • 23 Nisan 2021: Jüri Karşında Proje Sunumlarının Gerçekleştirilmesi
  • 23 Nisan 2021 : Kazananların Açıklanması

Proje Yükleme Şartları

1. Öğrenciler projelerini EducatHUB proje modülü üzerinden teslim eder.
2. EducatHUB “Proje Başvuru Formu” bölümünde bulunan, “Proje Afişi” kısmına proje ile ilgili afiş resim olarak yüklenmelidir (png. Jpeg.) ve proje afişi 1600x900px boyutunda olmalıdır. Proje afişi, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”,”VEXcodeVr” temalarından biri ve ya proje özelliklerini ön plana çıkaracak şekilde oluşturulabilir.
3. EducatHUB “Proje Başvuru Formu” bölümünde bulunan “Kısa Proje Açıklama” bölümünde projenin genel tanıtımı ve “Projemin detaylı Açıklaması” bölümünde proje ile ilgili tüm detayların yazılması gerekmektedir.
4. Proje dosyası “takımadı”.zip olacak şekilde sisteme eklenmelidir. Proje .zip dosyası içerisinde, proje sunum dosyası (slayt) ve VEXcodeVr proje dosyası “ProjeAdı”.vrblocks formatında eklenmelidir.
5. EducatHUB proje modülünde bulunan tüm bölümlerde proje teslim tarihine kadar ekleme, çıkarma ve düzenlemeler yapılabilir. Proje Türkiye geneli oylamaya gönderildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Değerlendirme Kriterleri

Online Turnuvaya katılan projeler iki basamaklı olarak değerlendirilecektir. Jüri değerlendirmesi ile seçilen 100 proje ulusal düzeyde online oylamaya girmeye hak kazanacaktır. Online oylama sonucunda seçilecek 30 takım 23 Nisan Turnuvası’na katılmaya hak kazanacaktır.

Juri değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar;
*
Proje Sunumu
*Kodlar
*Afiş Tasarımı

Değerlendirme Kurulu

1- Prof. Dr. Adnan AKYARLI – İZELMAN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
2- Dr. Emre OLCA – Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
3- Behçet Yavuz – Ankara ve İzmir Eski İl Milli Eğitim Müdürü/ İzbilim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı
4- Şebnem TEPEDELEN – Eğitimde İnovasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
5- Mehmet ÖZDEMİR – EduCat Kurucusu
6- Kayahan DEDE – İzmir Bilimpark Genel Müdürü
7- Makbule Apaydın ELAGÖZ – İzmir Atatürk Lisesi Fizik Öğretmeni
8- Duygu KAYA – Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
9- Tuğçe ÇİFTÇİ – Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Taahhütname ve Muvafakatname

Taahütname ve muvafakatnameyi görüntülemek için tıklayınız.

Ödüller

Ege Ilgaz Mükemmeliyetçilik Ödülü – Her iki kategorideki takımlardan en iyi takıma 1 adet VEX IQ robot seti 

●İlkokul Kategorisi Birincisi : VEX Robotics VEXGo seti 

●İlkokul Kategorisi İkincisi  : Kodlanabilir Educat STEMBox Seti + 1000TL Hediye çeki

●İlkokul Kategorisi Üçüncüsü  : Educat STEMBox Seti + 1000TL Hediye çeki

●Ortaokul Kategorisi Birincisi : VEX Robotics VEX IQ seti 

●Ortaokul Kategorisi İkincisi  : Kodlanabilir Educat STEMBox Seti + 1000TL Hediye çeki

●Ortaokul Kategorisi Üçüncüsü  : Educat STEMBox Seti + 1000TL Hediye çeki

● Katılım sağlayan her öğrenciye ve mentöre katılım sertifikası verilecektir.
● Başarı elde eden takımlara kupa, madalya ve başarı sertifikaları verilecektir